img_2551aפרולוג

הסיפור "שפע, אהבה וחוכמה – הדרך לחיים מלאים"
התקבל אצלי דרך תקשור מעולמות עליונים בשנת 1995.
הסיפור הוצג מול עיניי כמוקרן על מסך ענקי.
בהתחלה היה נדמה לי שזהו פשוט סיפור יפה, אך עם השנים שחלפו,
בכל פעם שקראתי בו מחדש, לעצמי או לתלמידיי,
נחשפו בפניי עוד ועוד רבדים ואמיתות עמוקות.
הבנתי שהמצב הקיומי-בסיסי של הנשמה הוא שפע, אהבה וחוכמה,
שהנשמה שלנו מחוברת לאלוהות כך שהיא כבר נושאת בתוכה את כל המהות האלוהית,
שכל החיים על פני כדור הארץ הם מסע של הנשמה הנושאת
געגועים עצומים וכמיהה למצבה הבסיסי.
רוב האנשים צועדים במסע כדי למצוא את מקומם הטבעי,
חלקם עושים זאת ללא מודעות או במודעות חלקית.
הנועזים צועדים במסע בערנות ובהתמדה,
ומתחברים למהותם – חיים מתוך שפע, אהבה וחוכמה.

קוראים יקרים, אתם מוזמנים לקרוא בסיפור שוב ושוב.
עם כל קריאה בו ייחשפו בפניכם עוד ועוד תובנות וגילויים
שיעזרו לכם להיות מודעים וערניים למסעכם האישי.
כל גילוי יוצר חוויה מפעימה, מרגשת ומאירת עיניים.
מאחלת לכם קריאה פעילה ופורייה,
עדנה טופר