לוגו כוליות
לוגו כוליות

הסמל מכיל שלושה רעיונות המשולבים אחד בשני בו זמנית:

1. מסמל את מהותו הפנימית של האדם המצוינת על ידי הכדור המרכזי של הסמל.
הקליפות החיצוניות העוטפות אותו מסמלות את השכבות השונות המקיפות את המהות,
שכן כל תהליך לימודי המודעות העצמית מתמצה בלהוריד אותן.

2. מסמל את חזון כוליות.
שלושה מעגלים בעלי משמעות סימבולית:
המעגל הפנימי, אני אהבה, להגיע למרכז המהות ולחוות את האהבה.
המעגל האמצעי- אתה אהבה, עוד אדם, מגיע למרכז המהות וחווה את האהבה.
המעגל השלישי- כל היקום אהבה, כל היקום חווה את האהבה.

3. מסמל את אדוות האהבה המופצות מהפרט לכל רחבי היקום.

© סמל ולוגו כוליות הם סימנים רשומים המוגנים על פי חוק משנת 1995.