חוק זכויות היוצרים וקניין רוחני חל על האתר כולו: ציורים, צילומים, תמונות, תקשורים, מאמרים וכתבות.
הזכויות שמורות לעדנה טופר ולמרכז כוליות – חיבור למהות.

אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או להקליט בכל אמצעי אלקטרוני,
אופטי, מכני או אחר כל חלק שהוא מהאתר.
שימוש מכל סוג שהוא בחומרים הכלולים באתר זה
אסור בהחלט
אלא ברשות מפורשת בכתב מעדנה טופר