פותחת חלון לרוח – כתבה על הספר השפע, אהבה וחוכמה 16.3.17

השארת תגובה